info@therapyclinic.sk +421-948-911-210
Titulná stránka

Význam strečingu pri bolestiach chrbtice

Strečing, alebo naťahovanie je pojem všeobecne známy. Slovo strečing je prebraté z angličtiny. Ide o súbor naťahovacích cvičení, či formu telesného cvičenia, v ktorom zámerne pôsobíme na sval, alebo svalovú skupinu s cieľom natiahnuť ho. V rôznych civilizáciách sa strečing vyskytoval vo formách ako bola joga, alebo rôzne druhy bojových umení, ktoré prikladali strečingu, flexibilite a celkovej rovnováhe veľkú váhu. Tým sa zlepšovana svalová elasticita a zvyšovala sa zóna, v ktorej sa sval cítil pohodlne a bezbolestne. Výsledkom bol pocit lepšej kontroly a väčšia flexibilita svalstva.

Strečing

Význam strečingu

Význam strečingu je taktiež vec, o ktorej sa všeobecne vie no napriek tomu je v dnešnej dobe veľmi podceňovaný. V každodennej praxi, či už hovoríme o vrcholovom, výkonnostnom, alebo rekreačnom športe sa často stretávame s problémom spojeným s nevenovaním tejto aktivite patričnú pozornosť. Ak hovoríme o vrcholovom a výkonnostnom športe, je to spojené so všeobecným problémom – nevenovaniu regenerácii ako takej dostatok času. Orientácia na výkon a jeho dosiahnutie väčšinou len prostredníctvom špeciálnej trénovanosti (často až preťažovania) je častý jav. Pričom každý kvalifikovaný tréner by mal vedieť, že tréning ide s regeneráciou (aj strečingom) ruka v ruke a navzájom sa doplňujú. Pri rekreačnom športe, tak okrem väčšej šance na nevedomosti o strečingu a jeho dôležitosti, zrejme väčšina ľudí ak si už na pohybovú aktivitu nájde čas, je to väčšinou aktivita intenzívnejšieho a dynamickejšieho rázu ako strečing. Strečing pritom predstavuje preventívnu ochranu proti poraneniam oporného a pohybového aparátu vo vrcholovom ale aj rekreačnom športe. Okrem prevencie je to aj účinný prostriedok ako zraneniam predchádzať, poprípade poškodené naprávať. Strečing priamo vplýva na kvalitu športového výkonu ( ovplyvňuje ohybnosť a pohyblivosť), prináša príjemné pocity z hľadiska psychického napätia, čo je v dnešnej dobe určite žiadané.

Vplyv skrátených svalových skupín na chrbát

Pri dnešnom sedavom spôsobe života sa našou nečinnosťou skracujú posturálne a iné svalové skupiny. Vzniknutú obmedzenú pohyblivosť tak pociťujeme aj pri bežných denných činnostiach, ako sú aj domáce práce. Strečing predstavuje účinnú zbraň proti skracovaniu posturálnych a iných svalov.

Dôležité je si uvedomiť, že telo pracuje ako celok. Ak dôjde k narušeniu harmonického zapájania svastva, dochádza k prestavbe svalového napätia v tele. Niektoré svalové skupiny ochabujú, iné sa skracujú. Bolesti chrbtice sú často spôsobené práve týmito faktormi. Či už bolesti krížovej oblasti, alebo krčnej oblasti chrbtice. Napr. skrátené hamstringy ( t.j. svaly na zadnej strane dolných končatín) výrazne pôsobia na chrbtové svalstvo. Nedostatočná hybnosťa flexibita svalstva nám spôsobím pocit stuhnutého chrbátu, čo následné spôsobí bolesť. Často sa zabúda práve na tento faktor.

Základné druhy strečingu

Poznáme niekoľko druhov strečingu a strečingových techník. Taktiež množstvo strečingových cvičení, z ktorých niektoré sú výhodnejšie a niektoré (často bežne používané) doslova kontraproduktívne a nebezpečné. Na pochopenie jednotlivých strečingových techník je treba určité znalosti hlavne z fyziológie. Na praktizovanie kvalitného strečingu je dôležitá základná znalosť niektorej z techník, lebo nie je strečing ako strečing. Veľmi často sa pri rôznych formách športu stretávame s akousi „aktivitou“ nazývanou strečing, ktorá ale so žiadnou technikou strečingu nemá takmer nič spoločné, a teda zväčša nám ani nič pozitívne neprinesie.

Medzi základné druhy strečingu patrí:
  • Statický: najčastejšie využívaná metóda ,pri ktorej sa sval naťahuje až do krajnej polohy a odporúča sa v nej vydržať 30-60 sek.
  • Dynamický: švihové pohyby, pri ktorých sa snažíme dostať prudkým pohybom za hranicu daného rozsahu.
  • Pasívny: natiahnutie je vykonané druhou osobou, vlastnou váhou tela pri pôsobení gravitácie.
  • Metóda postizometrického naťahovania: pri tejto metóde sa sval najprv izometricky napína (20-30sek), potom ho nakrátko uvoľníme (5-8 sek) a následne ho natiahneme (20-30 sek). Tento druh metódy sa vykonáva za pomoci druhej osoby.
  • Metóda postupného naťahovania: sval sa naťahuje postupne ,v niekoľkých fázach. Po miernom natiahnutí (8-15 sek), nasleduje intenzívnejšie natiahnutie a takto môžeme postupovať až po krajnú polohu

Strečingové cvičenie by sa mali zaraďovať ako pred začiatkom tréningu, po krátkom zahriatí ako aj na jeho konci. Cvičenie vykonávame v teplom , kľudnom prostredí. Začíname od najjednoduchších polôh a v jednotlivej polohe by sme mali vydržať 30-60 sek. Cvičenie vykonávame pomalým a vedeným pohybom. Na miesto, ktoré chceme natiahnuť sa plne sústredíme. Dôležité je správne dýchanie, s výdychom prehlbujeme natiahnutie. Strečing je nutné vykonávať pravidelne a vždy nenásilnou formou, ktorá môže viesť k zraneniam. Správny spôsob vykonávania strečingu je uvoľnené natiahnutia so sústredenou pozornosťou na naťahované svaly. Nesprávny spôsob je pohupovanie, hmitanie, alebo natiahnutie za hranicu bolesti.

Strečing vykonávaný po záťaži znižuje poškodenie svalov a bolestivosť po záťaži. Pomocou strečingu môžeme zaistiť lepšie prekrvenie svalov a zvýšiť ich schopnosť regenerácie.Netreba zabúdať, že aj strečing vás môže zraniť. A to jednoduchšie, ako si myslíte. Strečing je dlhodobý proces, základom je preto cvičiť ho pomaly, dôkladne a nepreceňovať sa. Naťahovanie by sme mali robiť plynulo, rozhodne nie švihom. Ak budete nasledovať naše rady, vašou odmenou bude menej bolesti, väčšia flexibilita a dobrý pocit.

Strečing nie je určený len pre športovcov, ale pre každého kto chce svoj pohybový aparát udržať v dobrom stave. Po správnom vykonaní strečingu sú svaly pripravené na záťaž v trvaní až 90 min. Pri pravidelnom strečovaní môžeme pozorovať zmiznutie bolestí hlavy, krku, chrbta a kĺbov.

Kde nás nájdete

Sliezska 9
831 03 Bratislava

Rýchly kontakt

  +421-948-911-210

  info@therapyclinic.sk

Otváracie hodiny

Pracovné dni8.00 - 20.00