info@therapyclinic.sk +421-948-911-210
Titulná stránka

Pohybová rehabilitácia

Fyzioterapia- liečba pohybom

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch pohybového systému v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Fyzioterapia využíva rôzne techniky, ktoré umožňujú zlepšiť pohybovú funkciu svalov a kĺbov do maximálneho možného rozsahu pohybu. Je schopná zlepšiť a následne urýchliť liečebný proces pohybového aparátu, znížiť prípadne úplne odstrániť bolesti a stuhnutosť svalov a kĺbov. Správnym diagnostikovaním a terapiou zvyšuje pohyblivosť jednotlivých kĺbov a posilňuje svaly. Následne pomáha zlepšiť správne držanie tela a umožní aktivitu, čiastočne zlepšuje pohyblivosť ľudí s artitídou a osteoporózou a pomáha odstrániť pohybové problemy, ktoré vznikli po zlomenine, alebo inom úraze. Fyzioterapia zahŕňa rôzne prostriedky ako je pohybová liečba, fyzikálna terapia( elektroliečba, magnetoterapia, termoterapia…) a manuálna terapia( uvoľnenie kĺbnych blokád, kože, podkožia a svalov).

Liečebná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia patrí medzi najstaršie medicínske odbory, pre ktoré je funkcia a jej obnova zásadná. Poskytuje základnú a špacializovanú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pri ktorej sa využivajú prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchvnej rehabilitácie v prevencii, diagnóze a liečbe chorôb. Je nezastupiteľnou súčasťou terapie ortopedických a traumatologických poruchách.

Liečebné postupy

Liečebné postupy zvolí fyzioterapeut na základe vstupného vyšetrenia kde sa oboznámi so súčasným stavom pacienta. Počas vstupného vyšetrenia si fyzioterapeut zisťuje anamnézu pacienta( osobnú, rodinnú, pracvnú, športovú….). Ďalej vyšetrenie pozostáva zo statického a dynamického hodnotenia pohybového aparátu. Následne určuje rehabilitačný plán a postup, ktorý je individuálne prispôsobený stavu pacienta.

Vyžitie rehabilitačných techník

  • LTV( liečebná telesná výchova) cvičenie pomocou rehabilitačných pomôcok ako sú: fitlopta, owerball, theraband, flexbar, roller, pilates kruh, bosu. Tieto cvičenia sa cvičia na žinienke pričom fyzioterapeut dohliada na správne prevedenie cvikov.
  • redcord medical
  • reformer
  • pilates medical
  • mobilizačné cvičenia
  • kompenzačné cvičnia
  • balančné cvičenia
  • nácvik správneho dýchania

Kde nás nájdete

Sliezska 9
831 03 Bratislava

Rýchly kontakt

  +421-948-911-210

  info@therapyclinic.sk

Otváracie hodiny

Pracovné dni8.00 - 20.00